Asas Elektrik 01

Apa itu Elektrik? Elektrik ialah asas pengaliran elektron diantara dua titik.Apabila terdapat perbezaan diantara dua dua titik itu,
-Semuajirim terdiri daripada beribu-ribu atom
-Dipusat atom terletak nucleus
-Dikeliling nukleus ada kumin dinamakan elektron
-Elektron berlegar mengelilingi nucleus seperti planet  mengelilingi matahari
-Tiap-tiap electron membawa satu cas negatif
-Jika sesuatu atom seperti karbon mempunyai enam elektron maka atom ini mempunyai enam cas negatif,Jadi keseluruhanya atom neutral.
-Pada amnya ,sesuatu atom mempunyai cukup cas positif bagi meneutralkan cas negatif elektron.
-Elektron yang diluar sekali didalam sesuatu atom mudah dikeluarkan.
-Jika sesuatu atom Hilang satu elektron,iaitu cas negatif,atom tidak akan berkeadaan neutral lagi.Atom ini dikatakan bercas positif,kerana atom itu telah mempunyai lebih satu cas positif daripada cas negatif.
-Dalam keadaan tertentu elektron yang berada diluar ini tertarik kepada atom yang lain.
-Elektron yang sempurna ini dinamakan arus elektrik.
-Rajah menunjukan satu atom karbon neutral dan satu atom bercas positif.

-Elektron-elektorn yang terkeluar dari orbitnya menimbulkan kekurangan elektron didalam atom yang telah ditingalkan.
-Ini akan menyebabkan lebihan elektron dimana ianya berada
-Bahan yang mengalami kekurangan elektron menjadi cas positif dan mempunyai elektron yang berlainan akan menjadi cas negatif
-Apabila atu atom kehilangan satu elektron ia akan kehilangan satu cas negatif,oleh itu bahagian atom yang ditingalkan elektron akan menjadi tidak seimbang secara elektrik kerana nukleusnya tetap positif seperti dahulu,tetapi salah satu pengimbang cas telah hilang.
-Oleh itu hanya cas positif yang tertingal,benda yang bercas positif ini dinamakan ion positif.
-Dalam bahan-bahan pejal,ion-ion ini dikekalkan pada tempatnya oleh struktur hablur bahan tersebut oleh itu ion2 ini tidak bergerak seperti elektron bebas,walau bagaimanapun,didalam cecair dan gas ion2 boleh bergerak seperti elektron.

NO JENAMA DAN MODEL HARGA TAWARAN ISTIMEWA
1 York 1.0hp air conditioner YSL3F10/YWM3F10 Wall Split RM799.00 SURVEY SEKARANG
2 Daikin 1.5hp FTN15P & RN15F Eco King Wall Mounted Air Conditioner RM1211.25 SURVEY SEKARANG
3 Sharp 1.0hp eco Non-Inverter Split Air-Conditioner AH/AUA9SED RM793.46 SURVEY SEKARANG
4 KDK KB404 Table Fan 16" RM 125.00 SURVEY SEKARANG
5 KDK KC4GR Wall Fan 16" Remote Control RM 259.00 SURVEY SEKARANG
6 KDK K15V0 Ceiling Fan 60" RM 146.70 SURVEY SEKARANG
*Harga tidak semestinya sama dengan apa yang dipaparkan*

No Responses

Leave a Reply

CommentLuv badge

%d bloggers like this: