Asas Elektrik 10

Litar Elektrik
Open Circuit (Litar Terbuka)
-Keadaan apabila arys atau mana-mana alat tidak bersambung dan menyebabkan arus tidak boleh mengalir.Closed Circuit (Litar Tertutup)
-Keadaan apabila suis atau alat-alat bersambung dan membenarkan arus elektrik mengalir.

Short Circuit (Litar pintas)
-Apabila arus elektrik mengalir secara pintas melalui beban dan balik ke punca bekalan.
-Satu lagi keadaan apabila dua pangalir yang berlaina fasa bersentuhan.
-Litar pintas sangat berbahaya kerana ia boleh menyebabkan kebakaran atau merosakan komponen Elektrik.

Litar Siri
-Litar siri ialah suuan untuk pengaliran electron (arus elektrik) yang hanya membenarkan pengaliran dalam satu lorong sahaja.
-Elektron akan mengalir padasetiap lampu,rintangan dan suis dalam litar siri.
-Apabila salah satu daripada alat elektrik itu tidak berfungsi electron tidak dapat mengalir dan litar terbuka.
Tiga factor penting tentang litar siri
-Arus yang mengalir dimana-mana bahagian litar siri adalah sama.simbol litar siri = Ij =I1+I2+I3
-Jumlah rintangan bagi satu litar siri adalah bersamaan dengan jumlah rintangan individu didalamnya Rj = R1+R2+R3
-Apabila susutan voltan didalam satu litar siri ditambahkan bersama,jumlah nilainya adalah bersamaan kepada jumlah voltan yang digunakan Vj = V1+V2+V3
Contoh litar siri

Contoh Soalan

Nyatakan jumlah rintangan litar tersebut dan nyatakan arus yang melaluinya,
Rj = 10 + 1k + 20
= 20.03kΩ

Litar Selari
-Apabila litar elektrik membenarkan electron mengalir melalui dua atau lebih laluan pada waktu yang sama maka litar itu disebut litar selari.
-Voltan yang melintangi setiap beban adalah sama Vj = V1 = V2 = v3
-Jumlah electron yang mengalir pada setiap cabang adalah sama dangan jumlah electron yang mengalir pada peringkat permulaan.
-Cabang-cabang yang mempunyai rintangan rendah membawa lebih arus jika dibandingkan dengancabang yang mempunyai rintangan tinggi
Ij = I1+I2+I3
-Perintang atau beban yang disambung selari menampakan satu rintangan campuran yang rendah daripadanya secara individu.
a)Mencari rintangan yang serupa dalam litar selari.

Rj = 400/4
=100Ω

b)Dua perintang yang tidak serupa nilainya dalam litar selari.

Rj = R1 x R2
= R1 + R2
= 10 x 40
=10+40
=400/50
=8Ω

c)Tiga atau lebih perintang yang tidak serupa dalam litar selari

I/Rj = I/R1 + 1/R2 + 1/R3
=1/10 + 1/3 0+ ¼0
I = 12 +4+3 / 120
R J = 120/19
= 6.3Ω

Litar SIRi-selari
-Litar siri selari sebenarnya ialah campuran atsu kombinasai litar siri dan litar salari.
-Tujuan utamanya ialah untuk memperoleh manfaat yang maksimum daripada kewujudan kedua-dua litar itu.
-Pada praktiknya amat sukar untuk membezakan litar ini tetapi boleh dikatakan kesemua litar yang digunakan sekarang terdiri daripada litar siri selari.

Menunjukan bagaimana Arus mengalir dalam litar siri selari

Pautan:
Muat Turun Percuma Panduan Rahsia Teknologi Penjimatan Elektrik

NO JENAMA DAN MODEL HARGA TAWARAN ISTIMEWA
1 York 1.0hp air conditioner YSL3F10/YWM3F10 Wall Split RM799.00 SURVEY SEKARANG
2 Daikin 1.5hp FTN15P & RN15F Eco King Wall Mounted Air Conditioner RM1211.25 SURVEY SEKARANG
3 Sharp 1.0hp eco Non-Inverter Split Air-Conditioner AH/AUA9SED RM793.46 SURVEY SEKARANG
4 KDK KB404 Table Fan 16" RM 125.00 SURVEY SEKARANG
5 KDK KC4GR Wall Fan 16" Remote Control RM 259.00 SURVEY SEKARANG
6 KDK K15V0 Ceiling Fan 60" RM 146.70 SURVEY SEKARANG
*Harga tidak semestinya sama dengan apa yang dipaparkan*

Leave a Reply

CommentLuv badge