Sambutan Maal Hijrah untuk rakyat malaysia

Sempena menyambut ketibaan tahun baru Hijrah kita siarkan Lagu Wajib Keluar
Nota:Lepas sembahyang asar bacalah doa akhir tahun
dan lepas maghrib doa awal tahun
Ada ler Tazkirah sikit Thanks Brother Nazid

Salam maal hijrah.
AMALAN PADA 1 DAN 10 MUHARRAM

Muharram adalah bulan pertama dalam SistemTakwim Hijrah(Hijriah). Padaasasnya, Muharram membawa maksud ‘diharamkan’ atau ‘dipantang’, iaituAllahSWTmelarang melakukan peperangan atau pertumpahan darah. Namun demikian laranganini ditamatkan setelah pembukaan Mekah (Al Baqarah: 91).Sejak pemansuhan itu, umat Islam boleh melaksanakan tugas dan ibadat harian tanpaterikat lagi dengan larangan berkenaan. Rasulullah s.a.w telah menamakan bulanMuharram sebagai bulan Allah (shahrullahi).Sandaran yang dilakukan oleh Baginda s.a.w kepada Allah s.w.t lantaran kemuliaan dankelebihan bulan ini kerana sesungguhnya Allah s.w.t tidak merujukkan kepadaNyamelainkan oleh golongan khowas (terkhas) di kalangan makhluk – makhlukNya.Daripada Al-Hassan Al-Basri rahimahumullah; “Sesungguhnya Allah s.w.t telahmembuka lembaran tahun baru di dalam takwim Islam dengan bulan Muharram.Tidaklah kedapatan bulan yang lebih mulia dalam takwim Islam di sisi Allah s.w.t ituselepas bulan Ramadhan melainkan bulan Muharram. Ianya dinamakan bulan Allahyang khas disebabkan besarnya kehormatannya.”
Khalifah
Umar Al-Khattab
menetapkan adalah hari pertama bagi setiap tahun baruIslam (Kalendar Hijriah).
Kelebihan Hari Assyuuraa’
&
Amalan Pada 30 Zulhijjah & 1 Muharram.
Abul-Laits Asssamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas r.a berkata:Nabi SAW. bersabda yang bermaksud;
Barangsiapa yang berpuasa pada hari Assyuuraa’ yakni 10 Muharram, maka Allahakan memberikan kepadanya pahala 10,000 malaikat; dan barangsiapa yang puasa pada hari Assyuuraa’, maka akan diberikan pahala 10,000 orang Haji dan Umrah, dan10,000 orang mati syahid; dan siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Assyuuraa’, maka Allah akan menaikkan dengan rambut satu darjat. Dan barangsiapayang memberi buka puasa orang mukmin yang berpuasa pada hari Assyuuraa’, makaseolah-olah memberi buka puasa semua umat Muhammad SAW. dan mengenyangkan perut mereka.Sahabat bertanya; Ya, Rasulullah, Allah telah melebihkan hari Assyuuraa’ dari lain-lainhari.
1.
Jawab Rasulullah: Benar!.

Allah telah menjadikan langit dan bumi pada hari Assyuuraa’,

dan menjadikan Adam juga Hawa pada hari Assyuuraa’;

dan menjadikan Syurga serta memasukkan Adam di syurga pada hari Assyuuraa’;

dan Allah menyelamatkan dari api neraka pada hari Assyuuraa’;

dan menenggelamkan Fir’aun pada hari Assyuuraa’;

dan menyembuhkan bala Nabi Ayyub pada hari Assyuuraa’

dan Allah memberi taubat kepada Adam pada hari Assyuuraa’;

dan diampunkan dosa Nabi Daud pada hari Assyuuraa’;

dan juga kembalinya kerajaan Nabi Sulaiman pada hari Assyuuraa’;

dan akan terjadi Qiyamat pada hari Assyuuraa’

Peristiwa 10 Muharram
10 Muharram – Dinamakan jugaHari Asyura. Pada hari itu banyak terjadi peristiwapenting yang mencerminkan kegemilangan bagi perjuangan yang gigih dan tabah bagimenegakkan keadilah dan kebenaran.Bertanya para sahabat : “Wahai Rasulullah ! Apakah kelebihan 10 Muharramberbanding dengan hari-hari yang lain ?” Sabdanya :
1.
ALLAH menciptakan alam, langit, bintang dan sebagainya
2.
ALLAH menciptakan gunung-ganang pada 10 Muharram
3.
Diciptakan lautan pada 10 Muharram
4.
Diciptakan Qalam (pena untuk menulis amal manusia) pada 10 Muharram
5.
Diciptakan Arasy, Luh Mahfuz pada 10 Muharram
6.
Diciptakan Nabi Adam a.s. pada 10 Muharram
7.
Dimasukkan Nabi Adam a.s. ke dalam syurga pada 10 Muharram
8.
Dilahirkan Nabi Ibrahim a.s. pada 10 Muharram
9.
Diselamatkan Nabi Ibrahim a.s. dari api Namrud pada 10 Muharram
10.
Diselamatkan anaknya Nabi Ismail a.s. dari sembelihan pada 10 Muharram
11.
Ditenggelamkan Fir’aun pada 10 Muharram
12.
Diampunkan kesilapan Nabi Daud a.s. pada 10 Muharram
13.
Dilahirkan Nabi Isa a.s. pada 10 Muharram
14.
Dikeluarkan Nabi Yunus a.s. daripada perut ikan Nun setelah berada didalamnya selama 40 hari 40 malam pada 10 Muharram
15.
Disembuhkan penyakit Nabi Ayub a.s. pada 10 Muharram
16.
Diangkat Nabi Isa a.s. ke langit pada 10 Muharram
17.
Diterima taubat Nabi Adam a.s. pada 10 Muharram
18.
Dianugerahkan tahta kerajaan kepada Nabi Sulaiman a.s.
19.
Diciptakan Arasy pada 10 Muharram
20.
Awal-awal hujan yang turun dari langit pada 10 Muharram
21.
Awal-awal rahmat diturunkan pada 10 Muharram

22.
Diselamatkan bahtera Nuh a.s. daripada tenggelam sesudah bumiditenggelamkan selama enam bulan.pada 10 Muharram2
Peristiwa lain
1.
Allah menurunkan kitabTauratkepadaNabi Musa.
2.
Diangkat Nabi Idris a.s. ke langit pada 10 Muharram
3.
Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara.
4.
PenglihatanNabi Yaakobyang kabur dipulihkan oleh Allah.
5.
Laut Merahterbelah dua untuk menyelamatkanNabi Musadan pengikutnya dari tenteraFiraun.
6.
Allah menjadikan ‘Arasy.
7.
Allah menjadikan alam.
8.
Allah menjadikan MalaikatJibril.

Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Ikrimah berkata; Hari Assyuuraa’ ialahhari diterimanya taubatnya Nabi Adam. Dan ia pula hari turunnya Nabi Nuh dariperahunya. Maka ia berpuasa syukur; dan ia pula hari tenggelamnya Fir’aun danterbelahnya laut bagi Nabi Musa a.s. dan Bani Israil. Maka mereka berpuasa; keranaitu jika dapat; engkau berpuasalah pada hari Assyuuraa’.Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhammad bin Maisarah berkata;
Bahawa siapa yang melapangkan pada keluarganya pada hari Assyuuraa’, maka Allahakan meluaskan rezekinya sepanjang tahun itu.
Sufyan berkata; Telah kami cuba, maka rasakan kebenarannya.Said bin Jubair dari Ibn Abbas r.a. berkata;
Ketika Nabi SAW. baru hijrah ke Madinah,mendapatkan kaum Yahudi puasa pada hari Assyuuraa’; maka tanya kepada merekatentang itu. Jawab mereka; “Hari itu Allah memenangkan Nabi Musa a.s. dari Bani Israil terhadap Fir’aun dan kaumnya. Maka kami puasa kerana mengagungkan hari ini”.Maka sabda Nabi SAW.; “Kami lebih layak mengikuti jejak Musa dari kamu”. maka Nabi SAW. menyuruh sahabat supaya berpuasa.
Abul Laits berkata; Dinamakan
Assyuuraa’
kerana ia jatuh pada sepuluh bulanMuharram. Ada lain pendapat yang mengatakan
hari Assyuuraa’
kerana Allah telahmemuliakan pada Nabi-nabi dengan sepuluh kehormatan;
1.
Allah telah menerima taubat Nabi Adam a.s.
2.
Allah menaikkan darjat Nabi Idris a.s.
3.
Hari berlabuhnya perahu Nabi Nuh a.s.
4.
Nabi Ibrahim a.s dilahirkan pada
hari Assyuuraa’
dan diangkatkan sebagaikholilulLah juga diselamatkan dari api.
5.
Allah menerima taubat Nabi Daud a.s.
6.
Allah mengangkat Nabi Isa a.s. ke langit
7.
Allah menyelamatkan Nabi Musa a.s.
8.
Allah menenggelamkan Fir’aun
9.
Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan
10.
Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman a.s.3Semua ini terjadi pada
hari Assyuuraa’
. Sebahagian lain berpendapat, dinamakan
hari Assyuuraa’
kerana ia kesepuluh dari kemulian-kemulian yang diberikan Allah pada umatini. Bulan Rejab. Allah menjadikannya sebagai kemuliaan nagi umat ini danmelebihkannya dari lain-lain bulan bagaikan kelebihan umat-umat ini atas lain-lain umat.
1.
Bulan Sya’baan Allah melebihkannya dari lain-lain bulan bagaikan kelebihanNabi Muhammad SAW. atas semua Nabi.
2.
Bulan Ramadhan Allah melebihkannya dari lain-lain bulan bagaikan kelebihanAllah terhadap semua makhluk.
3.
Lailatul qadr yang terlebih baik dari seribu bulan yang lain.
4.
Hari Idul Fitri sebagai hari pembalasan(penerimaan upah)
5.
Hari-hari sepuluh (1 hingga 10 Zulhijjah) iaitu hari-hari untuk berzikir kepadaAllah.
6.
Hari Arafah yang dosanya dapat menebuskan dosa dua tahun.
7.
Hari Idul Adha iaitu hari berqurban.
8.
Hari Jumaat yang termulia dari semua hari.
9.
Hari
Assyuuraa’
yang puasanya dapat menebus satu tahun dosa.Dan masing-masing waktu yang tersebut itu ada kemuliaan dari Allah diberikan kepadaumat ini untuk membersihkan dan menebus dosa-dosa mereka. Di bawah ini adabeberapa terjemahan hadith untuk panduan kita bersama;Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda, “Seutama-utama puasasesudah puasa bulan Ramadan ialah puasa bulan Muharram dan seutama-utama solatsesudah solat fardu ialah solat malam”. (Sahih Muslim)Abu Musa Al Madani meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.;
“Barangsiapa yang berpuasa pada hari Asyura adalah seperti berpuasa setahun dan siapa yang bersedekah padahari Asyura adalah bagiku bersedekah setahun.” (Riwayat Albazzar)
Dari Abu Qatadah Al-Anshari r.a. katanya Rasulullah s.a.w. ditanya orang tentang puasahari arafah. Jawab baginda,
“Semoga dapat menghapus dosa tahun yang lalu dan yang akan datang”. Kemudian Nabi ditanya pula tentang puasa hari asyura. Jawab baginda,”semoga dapat menghapus dosa tahun yang lalu”.(Sahih Muslim)
Dari Aisyah r.a. katanya
“Biasanya orang Quraisy pada masa jahiliah berpuasa padahari asyura dan Nabi s.a.w. pun berpuasa. Ketika Baginda tiba di Madinah, Baginda juga berpuasa pada hari asyura dan menyuruh orang lain berpuasa juga”.(SahihMuslim)
Baginda melihat orangripada kamu dengan Musa”. Oleh itu Nabi berpuasa dan menyuruh orang lainlullah s.a.w. bersabda;erpuasa kamu pada hari ke sembilan dan sepuluhra orang-orang Yahudi.” – Riwayat Al Baihaqi ir Tahun dan 1 Muharram.lepas sholat subuh pada 1 Muharram digalakkan kita membacatul Kursi ngsiapa yang mengamalkannya, akan diberikan keselamataneliharaan dari sebarang musibah dan kesempitan rezeki. Sesudah selesaiQiamullail b) Membaca Al-Quran c) Zikir ah para Malaikat, dan dikurniakan pahala 10 ribu syuhada’ (mati syahid), dana pada 10 Muharram maka ALLAHl-afdhal puasa selepas puasa Ramadhan ialah puasa dalam bulan Muharrammoga Allah melimpahkan rezeki dan limpah kurniaNya untuk kita agar dapatdilaksanakan oleh para Rasul, Anbiya, Siddiqin, Aulia Allah dan orang-n. Semoga tahun ini akan lebih baik dari tahun yang lepas dalam kontekkat diri dengan sumber segala kekuatan, keindahan, kasih sayang danFADHILAT BULAN MUHARRA

NO JENAMA DAN MODEL HARGA TAWARAN ISTIMEWA
1 York 1.0hp air conditioner YSL3F10/YWM3F10 Wall Split RM799.00 SURVEY SEKARANG
2 Daikin 1.5hp FTN15P & RN15F Eco King Wall Mounted Air Conditioner RM1211.25 SURVEY SEKARANG
3 Sharp 1.0hp eco Non-Inverter Split Air-Conditioner AH/AUA9SED RM793.46 SURVEY SEKARANG
4 KDK KB404 Table Fan 16" RM 125.00 SURVEY SEKARANG
5 KDK KC4GR Wall Fan 16" Remote Control RM 259.00 SURVEY SEKARANG
6 KDK K15V0 Ceiling Fan 60" RM 146.70 SURVEY SEKARANG
*Harga tidak semestinya sama dengan apa yang dipaparkan*

One Response

  1. OnLajer November 26, 2011

Leave a Reply

CommentLuv badge