Nota Asas Elektrik 05

Nota asas elektrik

Aruhan Elektromagnet Menghasilkan Elektrik

-Sebatang magnet yang dilalukan dalam gelung  dawai.daya gerak elektrik yang berulang alik diaruhkan didalam gelung.

-Ini dinamakn aruhan electromagnet.

-Aruhan electromagnet boleh ditunjukan dalam percubaan seperti rajah di bawah.

-Satu gelung dawai digunakan,kedua-dua hujungnya disambungkan kepada galvanometer yang mempunyai bacaan sifar di tengah.

-Sebatang magnet dimasukan di tengah gelung dan digerakan kebawah,penunjuk galvanometer memesong  ke satu arah menunjukan adanya daya gerak digelung.

-Apabila magnet digerakan keatas,penunjuk galvanometer bergerak kearh lain pula.

-Ambil perhatian bahawa jarum penunjuk galvanometer tidak terpesong apabila magnet tidak digerakan.

-Pesongan hanya berlaku apabila magnet itu bergerak.

-D,g,e yang diaruhkan dalam gelung adalah berkadar dengan perubahan berikut:-

                – Jumlah lilitan digelung

                -kekuatan magnet

                -Lajunya magnet itu digerakan

Baca juga : – Nota Lengkap asas elektrik

One thought on “Nota Asas Elektrik 05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge