TAFSIR AL-AZHAR Tulisan asal HAMKA dalam Bahasa Melayu

TAFSIR AL-AZHAR Tulisan asal HAMKA dalam Bahasa Melayu

Suatu tamadun atau bangsa hanya dapat dibina melalui masyarakat yangmengamalkan budaya ilmu. Cara utama dalam membina budaya ilmu dalam sesebuah masyarakat berkemahiran tinggi ialah melalui amalantabiat membaca yang berterusan. Apa kata kita cuba mulakan denga 10minit sebelum tidur atau selepas maghrib dengan TAFSIR AL-AZHAR Tulisan asal HAMKA dalam Bahasa Melayu. TAFSIR AL-AZHAR, KARYA MONUMENTAL ULAMA…

Read More