Contoh Soalan Peperiksaan Penolong Penguasa Kastam Gred WK29

Sebelum kita bermula mengetahui Contoh Soalan Dan Nota Peperiksaan Penolong Penguasa Kastam Gred WK29 apa kata kita baca dahulu tugas seorang Penolong Penguasa Kastam. Deskripsi Tugas : Menyediakan laporan-laporan harga serta menyelenggara doket-doket harga agensi, surat-surat pekeliling Jabatan, surat-surat jaminan bank. Membantu dalam tugas-tugas penjenisan barang-barang dan taksiran harga barang-barang bagi tujuan pungutan duti. Mengawal…

Read More