Jenis Dan Fungsi Aksesori Pembumian

Nota asas elektrik
Aksesori pembumian adalah seperti berikut: i. Elektrod bumiJenis elektrod yang digunakan untuk pendawaian rumah ialah rod besi bersalut kuprum...

Sistem kawalan dan perlindungan pendawaian

Nota asas elektrik
Pemilihan Sistem Kawalan dan Perlindungan Pendawaian  Kawalan dan perlindungan pendawaian adalah suatu sistem pemencilan /pengasingan dan pensuisan serta sistem...

Pembumian pepasangan elektrik

Nota asas elektrik
Pembumian ialah suatu sistem sambungan yang dibuat di antara logam dalam pemasangan pendawaian elektrik dengan jisim am bumi. Ianya bagi mengadakan laluan...

Peraturan-Peraturan Elektrik pendawaian

Nota asas elektrik
Kehendak Perundangan Peraturan 11(1), Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 - mensyaratkan semua pendawaian, tambahan pendawaian atau pendawaian semula yang hendak dijalankan oleh Kontraktor Elektrik atau...

Keperluan keselamatan kerja-kerja pendawaian elektrik di bangunan kediaman

Nota asas elektrik
Keperluan Keselamatan Keperluan keselamatan dalam kerja-kerja pendawaian elektrik hendaklah dipatuhi bagi mengelakkan apa-apa kemalangan sama ada yang boleh menyebabkan...

Nota Asas Elektrik 09

Nota asas elektrik
Tenaga Elektrik dan kuasa Elektrik -Unit bagi tenaga elektrik ialah Joule -Jika cas elektrik satu coulomb...

Nota Asas Elektrik 08

Nota asas elektrik
Hukum Ohm Ω (02) Cara menggunakanya -Jika kita ingin mencari salah satu daripada tiga formula diatas...

Nota Asas Elektrik 07

Nota asas elektrik
Hukum Ohm Ω (01) Penerangan -Jika rintangan (R) yang diberi kepada pengaliran arus (I) ,ditambah manakalavoltan...

Nota Asas Elektrik 06

Nota asas elektrik
-Satu alat yang mengunakan kesan termoelektrik telah ditemui oleh Seeback pada tahun 1821 -Beliau membuat satu percubaan dengan mengunakan dua jenis...

Nota Asas Elektrik 05

Nota asas elektrik
Aruhan Elektromagnet Menghasilkan Elektrik -Sebatang magnet yang dilalukan dalam gelung  dawai.daya gerak elektrik yang berulang alik diaruhkan didalam gelung.