Ujian Psikometrik Pegawai Penerangan Gred S41

Sebelum kita bermula dengan Ujian Psikometrik Pegawai Penerangan Gred S41 apa kata kita baca dahulu Penerangan Format Ujian Psikometrik SPA.

Definisi Psikometrik

Ujian pikometrik bermaksud ujian yang mengukur tahap kebolehan seseorang untuk ‘perform’ di dalam bidang tugas yang diperlukan.Psikometrik akan menguji kebolehan dari segi kognitif,pengetahuan dan juga personaliti.

Selain daripada itu

Psikometrik jika mengikut kefahaman orang biasa biasa munkin hanya kepada teori atau logik.


Namun jika menurut istilahnya, Ia merupakan bidang kajian yang berkait dengan teori dan kaedah pengukuran pendidikan psikologi yang meliputi:-

 • Pengetahuan
 • Kemampuan
 • Sikap
 • Sifat keperibadian

Format Ujian Psikometrik SPA

Dalam format lama sewaktu semua seksyen A, B dan C digabungkan, calon yang memohon jawatan Pegawai Psikologi Gred S41 perlu menjawab 143 soalan dalam masa 30 minit dalam seksyen ujian psikometrik.

Bagi calon Pegawai Tadbir Diplomatik M41 pada Januari 2018 yang lepas pula mereka perlu menjawab 382 soalan psikometrik dalam tempoh masa 1 jam seperti yang telah ditetapkan.

Fuh kena laju jer menjawab. Soalan sebenarnya takdelah susah mana , tetapi soalan perangkap tetap ada.

TIPS MENJAWAB SOALAN UJIAN PSIKOMETRIK

Tips utama untuk menjawab dengan baik seksyen ini ialah anda tidak perlu menjadi hipokrit, hanya sembunyikan keburukan anda. Pilih untuk mengeluarkan kualiti baik anda dan jawab sepenuh hati tanpa sebarang penipuan yang bakal memakan diri anda. Apa tidaknya, soalan ini dirangka oleh pakar psikologi yang bakal menentukan kebenaran jawapan anda.

Tip terpenting ialah, pastikan jawapan anda sentiasa konsisten.

Siapa yang perlu mengambil ujian Psikometrik

Pelbagai jawatan SPA kini memerlukan anda menjawab seksyen Psikometrik.

Antaranya ialah;

 1. Pembantu Perawatan Kesihatan U11
 2. Pembantu Pendaftaran KP19
 3. Pembantu Arkib
 4. Penghantar Notis
 5. Pembantu Awam
 6. Pembantu Pegawai Latihan
 7. Pembantu Tadbir
 8. Pembantu Penilaian
 9. Pembantu Hal Ehwal Islam
 10. Jawatan Lain Gred 29 Ke Bawah
 • Pegawai Penerangan Gred S41
  (Jabatan Penerangan Malaysia)
  (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) – Ujian Psikometrik)
  [Tarikh Peperiksaan : 9 Jun 2022 dan 10 Jun 2022]

Rujukan : Soalan Ujian Psikometrik – Pegawai Penerangan Gred S41

Pegawai Penerangan Gred S41

Kumpulan: Pengurusan dan Profesional
Kem/Jab: Jabatan Penerangan Malaysia / Unit Komunikasi Korporat Agensi, Jabatan dan Kementerian

Jadual Gaji:
Gaji Minimum :RM2,078.00
Gaji Maksimum :RM9,544.00
Kadar Kenaikan Gaji Tahunan :RM225.00

SYARAT LANTIKAN :

 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
  (a) warganegara Malaysia;
  (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

(i) ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji Permulaan pada Gred S41 : RM2,078.00); atau
(ii) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji Permulaan pada Gred S41 : RM2,281.86); atau
(iii) ijazah sarjana muda Komunikasi Massa dengan kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji Permulaan pada Gred S41 : RM2,281.86); atau
(iv) ijazah sarjana muda Sains Kemasyarakatan dengan kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji Permulaan pada Gred S41 : RM2,281.86)

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN

 1. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Penerangan adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Penerangan Gred S41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
  (a)
  mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c); atau
  lulus Peperiksaan Khas; dan

(b) had umur pelantikan:
berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

DESKRIPSI TUGAS :
PERINGKAT ORGANISASI
Jabatan Penerangan Malaysia

SKOP FUNGSI DAN BIDANG TUGAS
Aspek kewangan dan personel
(a) Melaksanakan perbelanjaan mengurus tahunan bahagian, negeri dan daerah;
(b) Menyediakan belanjawan mengurus tahunan;
(c) Menjadi penilai bagi pergerakan gaji tahunan pegawai;
(d) Mengurus hal ehwal urusan perkhidmatan dan kursus pegawai; dan
(e) Memastikan semua arahan dan pekeliling dipatuhi dan dilaksanakan.

Aspek operasi
(a) Menyediakan rangka kerja kempen dan pembentukan networking;
(b) Menyediakan dan merangka polisi / dasar di peringkat Jabatan yang berkaitan dengan aktiviti penyebaran maklumat mengenai falsafah, dasar dan wawasan Negara melalui pendekatan komunikasi bersemuka, media cetak dan elektronik;
(c) Memastikan pelaksanaan program dan aktiviti di peringkat negeri, bahagian dan daerah dijalankan mengikut prosedur yang telah ditetapkan; dan
(d) Memastikan segala perancangan dan pelaksanaan program, aktiviti yang dirancang di peringkat bahagian, negeri dan daerah dilaksanakan.

Aspek perancangan
(a) Melaksanakan program dan aktiviti di peringkat kebangsaan, negeri dan daerah melalui komunikasi bersemuka, perhubungan awam dan komunikasi visual;
(b) Menyelaras dan mengawalselia program dan aktiviti penyebaran maklumat di peringkat kebangsaan, negeri, daerah dan antarabangsa;
(c) Melaksanakan secara bersepadu program dan aktiviti mengenai dasar-dasar kerajaan kepada rakyat yang berbilang kaum bagi memupuk semangat cintakan Negara;
(d) Melaksanakan program dan aktiviti untuk memupuk persefahaman dan keharmonian rakyat melalui rangkaian agen perubahan mengikut kualiti dan keutamaan Jabatan; dan
(e) Menjalankan aktiviti dan perancangan strategik berkenaan perhubungan awam, media dan publisiti.

Aspek penyelidikan dan pembangunan
(a) Menilai dan memperkukuhkan rangkaian strategi, program dan aktiviti bahagian, negeri dan daerah ke arah memenuhi keperluan stakeholder dan kumpulan sasaran;
(b) Mengkaji, mengubal dan menilai maklumbalas mengenai pelaksanaan program dan aktiviti dalam bidang penerangan;
(c) Membangunkan sistem rangkaian dan jaringan penyebaran maklumat dan pengumpulan maklumbalas secara sistematik;
(d) Menilai, menyelidik dan membangunkan pelan strategi dan program yang dilaksanakan secara bersepadu selaras dengan perubahan dan persekitaran semasa; dan
(e) Menilai, merancang strategi dan program pemantauan terhadap pendapat dan maklumbalas awam mengenai isu-isu semasa sama ada di peringkat kebangsaan, bahagian, negeri dan daerah.

Aspek latihan
(a) Menjalankan program latihan kepada kakitangan bahagian, negeri dan daerah mengikut keperluan dan kemahiran;
(b) Melaksanakan program keperluan tenaga manusia Jabatan agar mencapai matlamat dan objektif Jabatan;
(c) Merangka program latihan kakitangan mengikut perkembangan semasa; dan
(d) Mengkaji keperluan dan permintaan program latihan kakitangan di bawah Dasar Latihan.

Lain-lain skop tugas yang ditetapkan dari semasa ke semasa.

PERINGKAT ORGANISASI
Unit Komunikasi Korporat
Agensi, Jabatan Dan Kementerian

SKOP FUNGSI DAN TUGAS
(a) Sebagai “Focal Point” kementerian dan agensi dalam penyampaian dan penyaluran maklumat diperingkat kementerian, nasional dan antarabangsa.
(b) Penyelarasan majlis / program / aktiviti secara kerjasama strategik dengan lain-lain kementerian dan agensi.
(c) Melaksanakan program perhubungan awam kerajaan.
(d) Membantu pengurusan lawatan rasmi kementerian.
(e) Melaksanakan penerbitan-penerbitan bercetak dan digital secara berkala (Majalah, Buku Kecil, Laporan Tahunan, Koleksi Ucapan).
(f) Membantu pengurusan acara rasmi kementerian.
(g) Menyelaras dan memantau pengurusan aduan, pertanyaan dan khidmat pelanggan.
(h) Mengendalikan urusan berkaitan pentadbiran dan kewangan.
(i) Memantau dan mengurus isu berbangkit dan penyediaan maklumbalas di media cetak, media elektronik dan media sosial.
(j) Merancang dan mambangunkan kandungan kreatif untuk penerbitan konvensional dan digital.
(k) Membina hubungan bersama pihak media dan influencer media.
(l) Melaksanakan pengurusan media kementerian.
(m) Melaksanakan pemantauan berita-berita di media massa dan media sosial.

Baca juga :- Panduan peperiksaan PSSE Ujian Psikometrik – Contoh Soalan

Ujian Psikometrik Pegawai Penerangan Gred S41

1. Saya peka kepada perubahan persekitaran.

a. Sangat kerap

b. Kerap

c. Tidak pasti

d. Kadang-kadang

e. Tidak pernah

2. Saya tidak peduli jika kawan saya gagal.

a. Sangat kerap

b. Kerap

c. Tidak pasti

d. Kadang-kadang

e. Tidak pernah

3. Saya melayan tetamu yang datang ke rumah saya.

a. Sangat kerap

b. Kerap

c. Tidak pasti

d. Kadang-kadang

e. Tidak pernah

Contoh TIM INfOKERJAYA

Ada pembeli rujukan Psikometrik yang bertanya tentang salah satu soalan dalam rujukan.

Ini soalannya;
Daripada menjadi pengikut, saya lebih suka menjadi ketua
A – YA
B – TIDAK

IMEJ
Apa jawapan anda? Ramai yang kata jawapannya A, tetapi
jawapan yang Tim Infokerjaya berikan adalah B!

Jeng jeng jeng ~ Anda rasa?

Jawapannya memang B 

Penilaian Psikometrik ni satu penilaian yang besar.
Tapi dalam penilaian exam online ini, ianya akan menjadi ‘scoring’ anda sebelum dipanggil ke temuduga. Jadi anda perlu berada pada tahap “NILAIAN POSITIF” sentiasa.

Faham tak? Macam kompleks sangat pula explaination ni.
.
Jadi dalam soalan ini “NILAIAN POSITIF” adalah menjadi staf yang membawa harmoni pada organisasi dan berjiwa “team work” Bukan bermakna anda tak boleh atau
tak mahu jadi LEADER, tapi anda berjiwa FOLLOWER.

Ini mantra nilaian positif ini;

“A good LEADER is a good FOLLOWER”

Maka jawapan yang memberikan score nilaian positif adalah

B!

Daripada menjadi pengikut, saya lebih suka menjadi ketua
A – YA
B – TIDAK


Nampak tak?
Ini yang kita terangkan dalam rujukan, tonjolkan nilaian
positif untuk ‘SCORING’ anda. Jika anda masih belum dapatkan rujukan PSIKOMETRIK, terus dapatkan di; PSIKOMETRIK INFOKERJAYA

Ujian ni nampak mudah, tetapi ada banyak perangkap di dalamnya dan kita huraikan di;

p/s Jawapan PSIKOMETRIK ini subjektif bergantung tahapan penilaian. Tapi dalam ujian online kerajaan ini, CORE penilaian adalah NILAIAN POSITIF!

Untuk makluman calon kemasukan jawatan kerajaan yang bakal menduduki peperiksaan Psikometrik.

Anda boleh dapatkan rujukan Ujian Psikometrik yang Tim Infokerjaya keluarkan di bawah. RUJUKAN UJIAN PSIKOMETRIK

Untuk makluman calon kemasukan jawatan kerajaan yang bakal menduduki peperiksaan Psikometrik. Anda boleh dapatkan rujukan Ujian Psikometrik yang pihak kami keluarkan di bawah.

Kenapa rujukan psikometrik ini amat disyorkan?
✓ Tips jawab soalan psikometrik
✓ 200 contoh soalan psikometrik
✓ Penerangan cara menjawab soalan agar tidak tersasar
✓ Kenali ‘perangkap’ ujian psikometrik
✓ Penjelasan tentang apa bakal menggagalkan anda
✓ Dan lain2 lagi.

JOM DAPATKAN SEKARANG UNTUK PERSEDIAN UJIAN MENDATANG

Rujukan : Rujukan untuk Ujian SPiER / Psikometrik / SPIK

Semoga perkongsian Contoh Soalan Ujian Psikometrik Pegawai Penerangan Gred S41 ini bermanfaat untuk anda semua. Untuk lebih info Jom sertai Telegram onlajer, https://t.me/onlajer & Twiter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge