Ujian Psikometrik Pegawai Pemulihan Perubatan Gred U41

Sebelum kita bermula dengan Ujian Psikometrik Pegawai Pemulihan Perubatan Gred U41 apa kata kita baca dahulu Penerangan Format Ujian Psikometrik SPA.

Definisi Psikometrik

Ujian pikometrik bermaksud ujian yang mengukur tahap kebolehan seseorang untuk ‘perform’ di dalam bidang tugas yang diperlukan.Psikometrik akan menguji kebolehan dari segi kognitif,pengetahuan dan juga personaliti.

Selain daripada itu

Psikometrik jika mengikut kefahaman orang biasa biasa munkin hanya kepada teori atau logik.


Namun jika menurut istilahnya, Ia merupakan bidang kajian yang berkait dengan teori dan kaedah pengukuran pendidikan psikologi yang meliputi:-

 • Pengetahuan
 • Kemampuan
 • Sikap
 • Sifat keperibadian

Format Ujian Psikometrik SPA

Dalam format lama sewaktu semua seksyen A, B dan C digabungkan, calon yang memohon jawatan Pegawai Psikologi Gred S41 perlu menjawab 143 soalan dalam masa 30 minit dalam seksyen ujian psikometrik.

Bagi calon Pegawai Tadbir Diplomatik M41 pada Januari 2018 yang lepas pula mereka perlu menjawab 382 soalan psikometrik dalam tempoh masa 1 jam seperti yang telah ditetapkan.

Fuh kena laju jer menjawab. Soalan sebenarnya takdelah susah mana , tetapi soalan perangkap tetap ada.

TIPS MENJAWAB SOALAN UJIAN PSIKOMETRIK

Tips utama untuk menjawab dengan baik seksyen ini ialah anda tidak perlu menjadi hipokrit, hanya sembunyikan keburukan anda. Pilih untuk mengeluarkan kualiti baik anda dan jawab sepenuh hati tanpa sebarang penipuan yang bakal memakan diri anda. Apa tidaknya, soalan ini dirangka oleh pakar psikologi yang bakal menentukan kebenaran jawapan anda.

Tip terpenting ialah, pastikan jawapan anda sentiasa konsisten.

Siapa yang perlu mengambil ujian Psikometrik

Pelbagai jawatan SPA kini memerlukan anda menjawab seksyen Psikometrik.

Antaranya ialah;

 1. Pembantu Perawatan Kesihatan U11
 2. Pembantu Pendaftaran KP19
 3. Pembantu Arkib
 4. Penghantar Notis
 5. Pembantu Awam
 6. Pembantu Pegawai Latihan
 7. Pembantu Tadbir
 8. Pembantu Penilaian
 9. Pembantu Hal Ehwal Islam
 10. Jawatan Lain Gred 29 Ke Bawah

Rujukan : Ujian Psikometrik Pegawai Pemulihan Perubatan Gred U41

Pegawai Pemulihan Perubatan Gred U41

Kumpulan: Pengurusan dan Profesional
Kem/Jab: Kementerian Kesihatan Malaysia

Jadual Gaji:
Gaji Minimum :-RM2,429.00
Gaji Maksimum :-RM9,656.00
Kadar Kenaikan Gaji Tahunan :-RM225.00

SYARAT LANTIKAN :

 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
  (a) warganegara Malaysia;
  (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
  (c) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang pemulihan perubatan (pertuturan, audiologi, cara kerja, fisioterapi) atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred U41: RM2,429.00).

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN

 1. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Jurupulih Perubatan adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Pemulihan Perubatan Gred U41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
  (a) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); dan
  (b) had umur pelantikan:
  berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
  berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
  berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

DESKRIPSI TUGAS :

Pegawai Pemulihan Perubatan (Audiologi)
Pegawai Pemulihan Perubatan (Audiologi) bertanggungjawab menjalankan ujian-ujian diagnostik audiologi yang lengkap untuk menilai tahap pendengaran pesakit serta memberi nasihat, khidmat kaunseling dan terapi serta menyelenggara program rehabilitasi.
Pegawai Pemulihan Perubatan (Pertuturan)
Pegawai Pemulihan Perubatan (Pertuturan) bertanggungjawab menjalankan pemulihan dan rehabilitasi masalah komunikasi, kelancaran bertutur, masalah suara serta memberi khidmat kaunseling.

Pegawai Pemulihan Perubatan (Fisioterapi)

Memberi perkhidmatan fisioterapi berjadual dan tugas gentian yang komprehensif kepada pesakit luar dan dalam wad yang diperlukan berlandaskan “Piawaian Amalan Fisioterapi” merangkumi:

 • menjalankan penilaian terperinci
 • mengenal pasti masalah-masalah
 • merangka program rawatan yang bertepatan
 • melakukan evaluasi/modifikasi rawatan dari semasa ke semasa
 • memberi maklum balas pesakit kepada doktor yang merujuk

Mendokumentasi dan menyimpan maklumat mengenai perawatan fisioterapi secara terperinci iaitu: – merekod maklumat penilaian dan perawatan pesakit di dalam borang Menggunakan sistem “Problem Oriented Medical Record”

 • merekod bilangan pesakit dan rawatan di dalam buku rekod statistik harian
 • menyediakan statistik perawatan/bilangan pesakit bulanan mengikut disiplin dan modality rawatan mengikut keperluan sistem maklumat perawatan perubatan.

Mengambil bahagian yang proaktif di dalam rondaan wad dan mesyuarat klinikal khusus.
Merancang melaksanakan program pendidikan pesakit dan promosi kesihatan.
Memberi “supportive counseling” kepada pesakit dan penjaga.
Menyelia dan memberi bimbingan kepada pelatih fisioterapi dari Koleh Fisioterapi dan lain-lain institusi semasa penempatan klinikal.
Melibatkan diri di dalam sesi program “Continuos Professional Development” di peringkat Jabatan dan Hospital.
Membantu dan melibatkan diri secara terus di dalam program penyelidikan.

Tugas Lain: Melaksanakan kerja-kerja yang diarahkan oleh Ketua Jabatan Pegawai Pemulihan Perubatan

(Cara Kerja)
Menjalankan penilaian tahap kondisi/kecederaan pesakit dan ketidakupayaan (disability) yang mengganggu kefungsiannya berhubung dengan anggota profesional kesihatan lain dan merancang aktiviti rawatan pemulihan pesakit.
Menggalakkan pesakit berdikari dalam aktiviti seharian termasuklah mobility, penjagaan diri dan aktiviti kerohanian.
Menjalankan lawatan ke rumah/tempat kerja/sekolah untuk memastikan pesakit dapat berfungsi dengan optima.
Memberikan program pendidikan kepada pesakit dan keluarga mereka sebagai langkah pencegahan komplikasi dan disability serta pengekalan tahap optima kefungsian pesakit
Memberikan sokongan psikologi untuk memotivasikan pesakit.
Mengambil bahagian dalam konferens kes pesakit bagi membincangkan tahap kemajuan pesakit.
Menjalankan aktiviti kembalian pesakit ke pekerjaan (work resettlement) seperti latihan vokasional, terapi industri, bengkel terlindung dan penempatan kerja
Menjalankan aktiviti kembalian pesakit ke rumah (home resettlement) termasuklah mencadangkan pengubahsuaian, susun atur perabut dan sebagainya
Menjalankan latihan skil sosial untuk meningkatkan kebolehan pesakit berinteraksi di dalam komuniti.
Menggalakkan pesakit mengambil bahagian dalam aktiviti senggang (leisure) dan sukan yang sesuai.
Merekabentuk dan membuat alat-alat ortotik/splint untuk membantu kefungsian pesakit.
Merekabentuk dan membuat pakaian tekanan (pressure garment) untuk pengendalian parut/keloid, edema dan lain-lain.
Memberikan laporan tentang penilaian, perancangan rawatan dan kemajuan pesakit kepada pegawai perubatan dan pihak yang berkenaan.
Mengendalikan pusat harian untuk pesakit-pesakit yang mengalami masalah fiizikal dan psikososial termasuk pemantauan dan pengekalan kefungsian mereka.
Mengendalikan kumpulan sokongan (support group) untuk pesakit-pesakit saling berkongsi masalah mereka.
Bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam usaha meningkatkan kualiti hidup pesakit seperti SOCSO, Pembangunan Masyarakat dan sebagainya.

Baca juga :- Panduan peperiksaan PSSE Ujian Psikometrik – Contoh Soalan

Ujian Psikometrik Pegawai Pemulihan Perubatan Gred U41

1. Saya peka kepada perubahan persekitaran.

a. Sangat kerap

b. Kerap

c. Tidak pasti

d. Kadang-kadang

e. Tidak pernah

2. Saya tidak peduli jika kawan saya gagal.

a. Sangat kerap

b. Kerap

c. Tidak pasti

d. Kadang-kadang

e. Tidak pernah

3. Saya melayan tetamu yang datang ke rumah saya.

a. Sangat kerap

b. Kerap

c. Tidak pasti

d. Kadang-kadang

e. Tidak pernah

Contoh TIM INfOKERJAYA

Ada pembeli rujukan Psikometrik yang bertanya tentang salah satu soalan dalam rujukan.

Ini soalannya;
Daripada menjadi pengikut, saya lebih suka menjadi ketua
A – YA
B – TIDAK

IMEJ
Apa jawapan anda? Ramai yang kata jawapannya A, tetapi
jawapan yang Tim Infokerjaya berikan adalah B!

Jeng jeng jeng ~ Anda rasa?

Jawapannya memang B 

Penilaian Psikometrik ni satu penilaian yang besar.
Tapi dalam penilaian exam online ini, ianya akan menjadi ‘scoring’ anda sebelum dipanggil ke temuduga. Jadi anda perlu berada pada tahap “NILAIAN POSITIF” sentiasa.

Faham tak? Macam kompleks sangat pula explaination ni.
.
Jadi dalam soalan ini “NILAIAN POSITIF” adalah menjadi staf yang membawa harmoni pada organisasi dan berjiwa “team work” Bukan bermakna anda tak boleh atau
tak mahu jadi LEADER, tapi anda berjiwa FOLLOWER.

Ini mantra nilaian positif ini;

“A good LEADER is a good FOLLOWER”

Maka jawapan yang memberikan score nilaian positif adalah

B!

Daripada menjadi pengikut, saya lebih suka menjadi ketua
A – YA
B – TIDAK


Nampak tak?
Ini yang kita terangkan dalam rujukan, tonjolkan nilaian
positif untuk ‘SCORING’ anda. Jika anda masih belum dapatkan rujukan PSIKOMETRIK, terus dapatkan di; PSIKOMETRIK INFOKERJAYA

Ujian ni nampak mudah, tetapi ada banyak perangkap di dalamnya dan kita huraikan di;

p/s Jawapan PSIKOMETRIK ini subjektif bergantung tahapan penilaian. Tapi dalam ujian online kerajaan ini, CORE penilaian adalah NILAIAN POSITIF!

Untuk makluman calon kemasukan jawatan kerajaan yang bakal menduduki peperiksaan Psikometrik.

Anda boleh dapatkan rujukan Ujian Psikometrik yang Tim Infokerjaya keluarkan di bawah. RUJUKAN UJIAN PSIKOMETRIK

Untuk makluman calon kemasukan jawatan kerajaan yang bakal menduduki peperiksaan Psikometrik. Anda boleh dapatkan rujukan Ujian Psikometrik yang pihak kami keluarkan di bawah.

Kenapa rujukan psikometrik ini amat disyorkan?
✓ Tips jawab soalan psikometrik
✓ 200 contoh soalan psikometrik
✓ Penerangan cara menjawab soalan agar tidak tersasar
✓ Kenali ‘perangkap’ ujian psikometrik
✓ Penjelasan tentang apa bakal menggagalkan anda
✓ Dan lain2 lagi.

JOM DAPATKAN SEKARANG UNTUK PERSEDIAN UJIAN MENDATANG

Rujukan : Rujukan untuk Ujian SPiER / Psikometrik / SPIK

Semoga perkongsian Contoh Soalan Ujian Psikometrik Pegawai Pemulihan Perubatan Gred U41 ini bermanfaat untuk anda semua. Untuk lebih info Jom sertai Telegram onlajer, https://t.me/onlajer & Twiter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge