Keperluan keselamatan kerja-kerja pendawaian elektrik di bangunan kediaman

Nota asas elektrik

Keperluan Keselamatan

Keperluan keselamatan dalam kerja-kerja pendawaian elektrik hendaklah dipatuhi bagi mengelakkan apa-apa kemalangan sama ada yang boleh menyebabkan kecederaan fizikal, kehilangan nyawa atau harta benda. Kegagalan mengikuti peraturan-peraturan keselamatan boleh menyebabkan pekerja, pengguna atau orang awam terkena renjatan elektrik. Disamping itu, amalan langkah-langkah keselamatan ini juga dapat memupuk pekerja atau pengguna elektrik yang berdisiplin dan sentiasa mengutamakan keselamatan.

Langkah Keselamatan

Keperluan-keperluan keselamatan ini hendaklah dipatuhi sepanjang masa semasa menjalankan apa-apa jua kerja elektrik di dalam bangunan kediaman.

i. Keselamatan Diri Sendiri.

a. Mempunyai peralatan-peralatan perlindungan diri (PPE) yang sesuai seperti kasut

keselamatan, sarung tangan, topi keselamatan atau lain-lain yang perlu apabila

berada di tempat kerja.

b. Memakai pakaian keselamatan yang sesuai mengikut kerja yang akan dilakukan.

c. Tidak memakai barang kemas atau perhiasan seperti cincin, jam tangan, rantai dan

sebagainya semasa menjalankan kerja-kerja elektrik.

Keselamatan Di Tempat Kerja.

a. Mempunyai pengetahuan mengenai bahaya-bahaya kerja-kerja elektrik yang akan

dilakukan dan bagaimana mengawal bahayabahaya tersebut.

b. Sentiasa mematuhi peraturan-peraturan keselamatan di tempat kerja yang telah

ditetapkan.

c. Memastikan bekalan elektrik dilitar-buka (switch off) sebelum kerjakerja dijalankan

(jika berkenaan).

d. Mempunyai pengetahuan serta mengamalkan sikap berhati-hati dan tenang semasa

bekerja, kebersihan ditempat dan persekiran kerja, tidak merokok dan sentiasa

mengamalkan koordinasi keselamatan dengan rakan kerja.

e. Semasa bekerja di tempat tinggi, pekerja hendaklah menggunakan kelengkapan

sokongan yang bersesuaian seperti tangga kayu atau aluminium, perancah besi atau

platform kerja, tali pinggang keselamatan atau lain-lain perlatan yang perlu bagi

memastikan kerja-kerja dapat dijalankan dalam keadaan selamat.

f. Menggunakan kelengkapan elektrik yang dalam keadaan sempurna dan selamat

untuk digunakan dan bekalan elektrik kepada kelengkapan ini hendaklah melalui alat

perlindungan pemutus arus baki (RCD) yang berkepekaan 30 mA.

g. Pastikan kabel elektrik bekalan sementara yang terdedah ditempat kerja dilindungi

oleh pelindung mekanikal.

h. Sekiranya terdapat bahan-bahan mudah terbakar atau terkakis, langkah-langkah

keselamatan perlu diambil berpandukan kepada peraturan keselamatan yang

berkaitan.

Baca juga : – Nota Lengkap asas elektrik

One thought on “Keperluan keselamatan kerja-kerja pendawaian elektrik di bangunan kediaman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge