Jenis Dan Fungsi Aksesori Pembumian

Nota asas elektrik

Aksesori pembumian adalah seperti berikut:

i. Elektrod bumi
Jenis elektrod yang digunakan untuk pendawaian rumah ialah rod besi bersalut kuprum (copper jacketed steel core rod).

ii. Konduktor Pengikat Utama (equipotential bonding)
Konduktor yang disambungkan di antara punca bumi pengguna ke bahagian logam terdedah. Saiz minima kabel ialah 10 mm².

iii. Konduktor pelindung
Konduktor yang disambungkan di antara punca bumi pengguna ke bahagian lain pemasangan yang memerlukan pembumian yang saiznya adalah sebagaimana dibawah;
a) Sama dengan saiz kabel fasa sehingga 16 mm².
b) 16mm² jika saiz kabel fasa diantara 16 mm² hingga 35 mm².
c) Separuh dari saiz kabel fasa jika saiz kabel fasa melebihi 35 mm².

Penyusunan Pembumian Menggunakan TT Sistem
i. Huruf pertama menunjukkan susunan sistem pembumian dari pihak bekalan.
ii. Huruf kedua menunjukkan penyusunan pembumian dalam pemasangan pengguna.
T – pertama : Menunjukkan sistem bekalan ini menyediakan bumi sendiri.
T- kedua: Menunjukkan semua bingkai logam alat elektrik dan lain-lain disambung terus
kebumi.

Bahagian-Bahagian Yang Perlu Dibumikan

– Semua struktur logam dalam sistem pendawaian (yang bukan membawa arus)
– sEPERTI salutan logam, perisai pembuluh, salur, sesalur dawai katenari dan sebagainya;
– Satu punca belitan sekunder bagi pengubah; dan
– Rangka bumbung yang diperbuat dari logam (Metal Roof Truss).

Bahagian – Bahagian Yang Tidak Perlu Dibumikan :

– Logam pendek yang diasingkan sebagai perlindungan mekanik bagi kabel yang mempunyai sarung bukan logam selain pembuluh yang disambung sebagai tempat laluan masuk antara bangunan dan pembuluh untuk melindungi kabel lampu-lampu nyahcas;

– Klip logam untuk memasang kabel;
– Penutup lampu yang dibuat daripada logam;
– Logam kecil seperti skru dan plat nama yang diasingkan dengan menggunakan penebat;
– Rantai logam untuk menggantungkan lampu dan peralatannya; dan
– Logam peralatan lampu untuk lampu berfilamen di atas lantai yang kalis air.

Penamatan Di Bumi

Penamatan di bumi adalah seperti di Rajah

Kotak Pembumian (Earth chamber) adalah dari jenis konkrit atau PVC manakala elektrod bumi adalah dari jenis besi bersalut kuprum.

Rintangan Elektrod Bumi
Rintangan elektrod bumi maksimum yang dibenarkan mengikut jenis pepasangan adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah:

Baca juga : – Nota Lengkap asas elektrik

One thought on “Jenis Dan Fungsi Aksesori Pembumian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge